donderdag 4 december 2014

Ligfietsers en Fietsersbond: een ijzersterke combinatie

Vandaag zijn we voor een goed gesprek naar het hoofdkantoor van de Fietsersbond in Utrecht gefietst. "We" is in dit geval onze Ligfiets& hoofdredacteur Maarten Sneep en ondergetekende. Daar hebben we een erg prettig en constructief gesprek met Wim Bot, Martijn van Es en Arien de Jong.

Directe aanleiding voor het gesprek is de proef in Franeker over snelle fietsers wel/niet op het fietspad. Maar daarnaast ook een wederzijdse behoefte om de banden aan te halen. Immers, de NVHPV en de Fietsersbond hebben veel gezamenlijke belangen, veel NVHPV-ers zijn ook lid van de fietserbond en veel fietsersbond leden zijn ook ligfietser, vooral ook onder de actieve leden.

We praten over heel veel fietszaken, maar in het bijzonder over infrastructuur en hoe we zo effectief mogelijk de beste fietsvoorzieningen voor elkaar kunnen krijgen. Heel wat creatieve ideeën gaan over tafel en een deel daarvan zullen we ook verder gaan uitwerken.

Ook de komende Provinciale staten verkiezingen komen ter sprake. Voor velen lijken dat onbelangrijke verkiezingen, maar juist voor verkeer en in het bijzonder voor fietsers, zijn de provincies van belang. Net als vier jaar geleden gaan de programma's beoordeeld worden op hun fietsvriendelijkheid. Vorige keer vanuit de NVHPV en de lange(re) afstandfietser, deze keer vanuit de Fietsersbond. Maar we werken hierbij goed samen en zullen ook gezamenlijk met de uitslagen naar buiten komen.

Naast dit goede gesprek waar ook afspraken voor de toekomst zijn gemaakt, hebben we van de gelegenheid gebruik gemaakt om Jaap en Astrid (project fiets-routeplanner) en Theo (strooiroutes voor de winter) te spreken. Zo zijn een aantal suggesties besproken om de planner nóg beter te maken en voor de vrijwilligers makkelijker bij te houden. En hoe de ligfietsers kunnen helpen om met name in het buitengebied de strooiroutes in kaart te brengen.

Al met al een zeer geslaagde ochtend.1 opmerking: