zaterdag 22 maart 2014

Op de goede weg

We zijn duidelijk op de goede weg, zoals tijdens de bijeenkomst op 23 maart in Woerden te merken zal zijn. Het eerste goede nieuws is dat we niet alleen in Peter Robbemond een uitstekende kandidaat secretaris hebben gevonden, maar dat we ook een prima kandidaat bestuurslid hebben gevonden in Herbert Niessen. Verder zijn er tal van plannen te zien en te horen op de altijd gezellige ALV in Woerden. Iedereen is dus van harte welkom om zondag, of misschien zelfs al zaterdagavond er bij te zijn!

Kom allemaal :)

Ook op de goede weg, maar dan op een heel andere manier, is wat er gebeurt rondom de A13-A16 bij Rotterdam. Vanuit Rijkswaterstaat is er besloten om dit extra stuk snelweg aan te leggen. Nu word ik normaal gesproken niet echt warm van de aanleg van nieuw auto-asfalt. En op dit stuk zat ik ook niet echt te wachten. Maar als dit besluit toch is genomen, kunnen we beter kijken hoe we daar zoveel mogelijk ons voordeel mee kunnen doen. Met grote inbreng van de afdeling Rotterdam van de fietsersbond is er zeer constructief overleg met de stedelijk ontwerpers. Eerder deze week zaten we met elkaar om tafel om te zien waar de werkzaamheden juist ook voor fietsers voordelen kan opleveren. En het gaat allemaal nog heel wat jaren duren, maar op bijna elke plaats is er gekeken hoe er betere, snellere, directere, soepeler fietsverbindingen meegenomen kunnen worden. En, heel fijn, de ontwerper neemt duidelijk het voortouw waardoor de voor fietsers gunstige en belangrijke elementen vanaf het allereerste stadium in de plannen worden meegenomen.

Wie weet is dit een mooie aanzet voor de F20, van Hoek van Holland tot Gouda!

zaterdag 15 maart 2014

Hoera, gevonden!

Om maar met de deur in huis te vallen: we hebben nieuwe secretaris voor de NVHPV! Met ingang van de komende ALV in Woerden op 23 maart, zal Willem het stokje kunnen overdragen aan Peter.

Peter reageerde op de oproep en is ondertussen al een keer ter kennismaking bij de bestuursvergadering aangeschoven. De klik is er duidelijk en we zijn dan ook heel blij dat we volgend weekend op de ALV een kandidaat hebben om het bestuur te versterken!