dinsdag 31 december 2013

Nachtburgemeester en gouden hulp

Het is leuk als je niet alleen een evenement organiseert, maar je ook nog bijzondere gasten weet te krijgen. Toni wist dit jaar een paar speciale gasten te krijgen bij de 2013 uitvoering van de bekende Oliebollentocht.
Zowel de voormalige (Godelieve Engbersen) als de huidige Nachtburgemeester van Tilburg (Gert Brunink) gaf acte de presence. Naast veel vragen en foto's maken werd er ondanks het onstuimige weer ook nog een flink eind meegefietst. Leuk!

Naast de speciale gasten waren er natuurlijk ook de bijna 80 velonauten die dit keer geen sneeuw (vorige oliebollentocht Tilburg) maar hard wind mochten trotseren. In twee groepen werd er een boeiende tocht gereden, in goede banen geleid door de vrijwillige voor- en achterrijders. Vooral dat laatste is van belang, want wie met pech komt te staan, wordt door de achterrijder geholpen en weer mee op weg geholpen.

Johan en Rob hebben die taak uitstekend uitgevoerd. Lekke banden waren er niet veel dit jaar, maar kettingen gaven des te meer problemen. Rob heeft een flinke tijd staan ploeteren om iemand met een gebroken ketting weer op weg te helpen. Het was vooral vervelend dat de ketting uit de kettingbuis was geschoten. TIP naar aanleiding van dit, heb ik later een nylon trekveer gekocht in de bouwmarkt. Nog geen 5 euro, weegt bijna niets (als je hem inkort naar 2 a 3 meter nog geen 40 gram) en helpt enorm bij het door een kettingbuis krijgen van een ketting TIP. Maar Rob mocht het nog zonder doe, wat hij ondanks het weer met een blij gezicht deed. Johand hielp mij bij mijn klemgeraakte dynamo ketting (nu een alternatieve oplossing waar ik later over zal vertellen als de praktijk laat zien dat het deugdelijk is). In het laatste stuk konden we nog een achtergebleven lekkebandenplakker op sleeptouw nemen en even later twee rijders die de groep waren kwijt geraakt. Ja, dat kan gebeuren als alle achterrijders in actie gekomen zijn. 
Toch, dankzij de gouden hulp van deze rijders is iedereen weer goed op de eindbestemming aangekomen.

Allen, en Toni als organisator in het bijzonder, bedankt voor jullie inzet!

donderdag 5 december 2013

Het werkt!

In oktober vertelde ik over de hopeloze manier waarop hoofd-fietsroutes achteloos voor langere tijd afgesloten worden. Nadat het eerste contact met de uitvoerders van de Leiding over Noord wat moeizaam op gang kwam, is er een heel goed gesprek geweest. Samen met een collega-verfietser ben ik in het stadhuis van Schiedam uitgebreid met de projectleiders in gesprek geweest. Een positieve, opbouwende insteek van twee kanten heeft er voor gezorgd dat er een stuk meer begrip is gekweekt.

Ook hier bleek weer dat "verder fietsen dan de andere kant van je eigen stad" kennelijk buiten de belevingswereld van veel mensen valt. Ons gesprek was dan ook een ware eye-opener.

Aan de bestaande situatie in/rond het Schiedamse Beatrixpark viel helaas niet veel te veranderen, al pikte men wel op dat het voor fietsers fijn is dat ze merken dat - ondanks de overlast - er toch aan ze wordt gedacht. Al is het zoiets simpels als het extra wegvegen van bladeren van de alternatieve routes. En effectieve, goede route-aanduidingen.

Een vraag die naar boven kwam is hoe men de doorgaande fietser beter met informatie kan bereiken. Ik heb daarvoor de aanbeveling gedaan om minstens een maand voordat een straat, tunnel of brug afgesloten wordt, dit al helder ter plekke aan te geven. Met daarbij bv een website of telefoonnummer. Dan kunnen mensen actief meedenken over wat een handige omleidingsroute is, maar ook waar je al moet beginnen met het aangeven van je omleiding. Want dat is vaak veel verder van de afsluiting dan je zou denken.

En het eerste resultaat is er! Een fietserstunneltje onder de Hogebaanweg in Rotterdam dat vanaf week 2 in 2014 ook afgesloten gaat worden, krijgt komende week al een bord om mensen vooraf op de hoogte te brengen.

Mocht je nu zelf in de toekomst een vooraankondiging van een afsluiting zien, kijk dan even op de bijbehorende website voor meer informatie en HELP de betrokken instantie om een goede, efficiente omleiding op te zetten, die ook ver genoeg van tevoren aangekondigd wordt. Zo kunnen we onze medefietsers het beste van dienst zijn.

zondag 1 december 2013

Voorliggen: die kant gaan we op!

Afgelopen week was heerlijk motiverend. Na het vervangen van een veerpoot in mijn fiets was de uitlijning niet optimaal. Dat merk je echt wel. Eenmaal goed uitgelijnd fietst het weer heerlijk soepel.
Ook als voorzitter is het handig om zo nu en dan opnieuw uit te lijnen. En de bestuursvergadering van afgelopen week bleek daar uitermate geschikt voor te zijn: boeiend en inspirerend!

Al bijna zeven jaar heb ik het voorrecht om voorzitter te zijn van de prachtige ligfietsvereniging NVHPV. In die tijd hebben we al heel wat mooie, maar ook heel moeilijke momenten doorgemaakt. Net als het leven van een mens, verloopt het bestaan van een vereniging niet altijd even gladjes.

In dit jaar, 2013, vielen mij diverse persoonlijke zaken erg zwaar, die het lastig maakten om de altijd enthousiaste, motiverende persoon te zijn die je als voorzitter van een vereniging toch eigenlijk zou moeten zijn. Gelukkig heb ik een heel sterk team om me heen dat een groot deel van mijn taken heeft overgenomen, waardoor de club nog steeds bestuurd wordt. Daar ben ik heel dankbaar voor.

Afgelopen donderdag, terwijl we bezig waren om een eerste aanzet te maken voor de plannen voor 2014 en 2015, keken we daar samen eens goed op terug. En niet alleen leidde dat tot een mooi gesprek over wat voor vereniging we nu eigenlijk zijn, of zouden willen zijn, maar ook hoe ieders rol daarin eruit ziet.

Wat onderscheidt ligfietsers van andere fietsers? Zijn ze alleen eigenwijzer dan anderen? Of meer technisch gericht? Fietsen ze op aparte fietsen om op te vallen, of doen ze dat ondanks dat ze er mee opvallen? Met elkaar hebben we enige jaren geleden een prachtig plan opgesteld, waarmee we een lange termijn visie hebben neergelegd. Met dat plan in de hand willen we dat die prachtige fietsen van ons nog beter tot hun recht kunnen komen.

Een plan van 2010 tot 2020 is natuurlijk heel mooi om de route voor de lange termijn uit te stippelen, maar kan niet zonder tussentijdse verfijningen. In de komende maanden ga ik daarom, samen met mijn hele team en met alle geïnteresseerden die mee willen denken, een uitwerking voor 2014 en 2015 maken. Welke concrete acties kunnen en moeten we nemen? Waar zetten we onze vrijwilligers in? Hoe houden we iedereen gemotiveerd?

Ik roep regelmatig dat de beste publiciteit die we voor het ligfietsen kunnen maken is het laten zien dat je hem gebruikt. Heel veel fietsen dus. Nou fiets ik al best aardig wat, maar ik ga proberen om dat nog meer te doen. Voorlopig ga ik dan ook als voorligger verder, om te motiveren, te inspireren en, vooruit, om mede richting te geven.


maandag 21 oktober 2013

Hopeloos...

Door het Beatrixpark in Schiedam loopt een prachtig, strak, breed, goed verlicht en heel veel gebruikt fietspad, het Hazepad. Als er ergens werkzaamheden verricht worden, zijn aannemer en opdrachtgever, vaak de gemeente, altijd heel snel om verkeershinder zo veel mogelijk te voorkomen. In Schiedam hebben ze wel een heel vreemd idee over "verkeer", want om verkeershinder te voorkomen bij de Leiding over Noord wordt een van de belangrijkste doorgaande routes voor fietsers voor maar liefst 8 maanden afgesloten. Zowel van noord-zuid als oost-west worden fietsers opgezadeld met forse omleidingen, over routes met veel te weinig capaciteit, slecht wegdek en drukke kruispunten met verkeerslichten (maar veel te weinig fiets-opstel ruimte). Voor mensen die via deze route op de fiets naar school of werk gaan, betekent het minimaal 10 minuten per dag oponthoud. Hoezo verkeershinder voorkomen? Zowel op persoonlijke titel als met mijn voorzitterspet op heb ik ruim een week geleden opheldering gevraagd en aangeboden mee te denken over een betere oplossing. Tot nu toe is oorverdovende stilte het enige resultaat. Misschien helpt het als we massaal ons beklag doen bij opdrachtgever ENECO of een klacht indienen bij de verantwoordelijke gemeente Schiedam. Hans heeft hierover al een melding gedaan bij het Meldpunt van de Fietsersbond. Massaal stemmen op deze melding zou ook moeten helpen om dit op de agenda te zetten. Het is vooral de vanzelfsprekendheid waarmee fietsers onnodig voor lange tijd benadeeld worden die aan de kaak gesteld moet worden. Hier en elders!

maandag 14 oktober 2013

Schuitje varen ....

Het zal de meesten niet ontgaan zijn: in het (zuid)westen van Nederland is gisteren erg veel regen gevallen. Vooral Goeree-Overflakkee heeft het zwaar te verduren gehad en ik moest meteen denken aan de dijkjes waar ik vorige week nog overheen gefietst ben op weg naar Zierikzee, waar ik bij de bank een paar enveloppen moest ophalen (en nee, dat kon de bank niet naar het filiaal in Gouda doorsturen). Hoog op zo'n dijk kun je ook blijven fietsen als het land bijna als een badkuip volgelopen is met regenwater. Hoe anders was dat in Rotterdam en omgeving. Op diverse plaatsen kwam ik vanmorgen tijdens het fietsen opeens bij een grote watervlakte aan. Omdat ik daar wel eens vaker kom (ik schijn daar in de buurt te werken) weet ik dat ergens onder dat water een weg of fietspad verstopt ligt. De lantaarnpalen die uit het water steken geven ook nog ongeveer aan waar, hoewel niet per se duidelijk is of het pad links, danwel rechts van de paal moet liggen. Tip voor de wegbeheerders op dat soort plaatsen: geef de lantaarnpalen hoogtemarkeringen, zodat je direct kunt zien hoe diep het water is. Of het een dun laagje is waar prima doorheen te fietsen is, of dat het zo diep is dat zelfs de elektrische moter van een E-bike sissend en knallend de geest gaat geven. In dit geval bleek de eerste vlakte zo'n 20 a 25 cm diep te zijn, waardoor je Quest opeens in een vaartuig verandert. Helaas met een open bodem, dus het water kwam flink naar binnen. Gelukkig konden telefoon etc tijdig op schoot genomen worden. De vraag is natuurlijk of zulke markeringen zinnig zijn. Dat hangt er vanaf hoe vaak zo'n plek onder water komt te staan. Als dat meerdere keren per jaar is, dan is het zeker het overwegen waard. Een nieuw puntje van aandacht voor onze commissie infrastructuur?

dinsdag 1 oktober 2013

Alle ligfietsers verzamelen!!!

Zo nu en dan kom je ze in het wild tegen: medeligfietsers! De meesten steken even een hand op of groeten op een andere manier. Jammer toch dat het er niet elke dag een heleboel zijn. Komend weekend is er de gelegenheid om wel heel veel ligfietsers tegelijk te ontmoeten: op het herfsttreffen in Goirle, Brabant. Een prima gelegenheid om ervaringen uit te wisselen, mensen te leren kennen, maar vooral ook: kletsen, fietsen, eten, pret maken! Het KaToCo team heeft zich weer heerlijk ingezet om er een prachtig weekend van te maken. Dus, had je nog geen vakantie naar Kreta geboekt, of van plan om je huis dit weekend te verbouwen? Schrijf je dan in en kom ook!

dinsdag 24 september 2013

Op weg naar de fiets snelweg!

Vandaag presenteert Fietsfilevrij aan minister Schultz de Toekomstagenda Snelfietsroutes. Een plan voor betere fietsinfrastructuur en een stap op de goede weg.
Als ligfietsvereniging NVHPV pleiten we al langere tijd voor het verbeteren van fietsroutes. Met name pleiten we er voor dat ook over langere afstanden er fatsoenlijk gefietst kan worden. Het vandaag gepresenteerde plan wordt door ons dan ook met applaus ontvangen. Er is sprake van 675 km nieuwe snelfietsroutes die samen een landelijk dekkend netwerk moeten gaan vormen.
Wie de afgelopen tijd de ontwikkelingen heeft bekeken hoeft niet verbaasd te zijn dat de provincies Zuid-Holland, bestuur regio Utrecht en Stadsgewest Haaglanden hierbij het voortouw nemen. Zij hebben de laatste jaren al aanzienlijk geinvesteerd in fietsinfrastructuur. Erg fijn is het om te zien dat ook de provincies Gelderland, Noord-Braband en de stadsregio Arnhem Nijmegen meteen al meedoen. Gezamenlijk nemen ze het voortouw om de eerste 200 km te realiseren.
Als ligfietsvereniging zit er nog een ander element in waar we heel blij mee zijn: eindelijk wordt er volmondig erkend dat er geen bovengrens is aan wat je aan woon-werk verkeer op de fiets kunt doen. De woonwerkfietsters worden in groepen gepresenteerd en er is gewoon een 15-km en verder groep. Een niet onaanzienlijke groep, want maar liefst 15% van de woon-werk fietsers valt in deze groep, aldus het bericht op de site van de fietsersbond.
We zijn natuurlijk blij met deze ontwikkelingen en zien dit als een stap op weg naar echte fiets-snelwegen, zoals de F12 (Den Haag - Arnhem) of de F2 (Amsterdam Maastricht). We zullen deze ontwikkelingen op de voet blijven volgen!
Zie ook: Fiets File Vrij

maandag 9 september 2013

1,2,3... ELF-stedentocht

Voor menig fietser is het de top in het toerfietsen: de elfstedentocht. Traditioneel op Pinksteren verreden doen vele duizenden hun best om met plezier het rondje te fietsen. Helaas heeft de organisatie recent besloten dat niet meer met velomobielen meegereden mag worden. Een protest vanuit de ligfietsvereniging NVHPV mocht helaas niet baten.

Maar, niet getreurd, binnenkort is er de mogelijkheid om de VRIJE Elfstedentocht te rijden! Hier mag wel iedereen meedoen, met een heus vrije keus van fiets.
Dus, schrijf je in en fiets mee!

Inschrijving en organisatie loopt via www.ern-ossendrecht.nl kan vooraf of ter plaatse
Route GPS routes

maandag 2 september 2013

En....... Actie!

Na een flinke vakantie is het de hoogste tijd om weer actief te worden. Verenigingsactief om precies te zijn, want fietsen, zwemmen en lopen gaat gewoon het hele jaar door.

Dit weekend is het bestuur van ligfietsvereniging NVHPV in Zeeland bij elkaar gekomen. Als voorzitter heb ik dat natuurlijk al fietsend gedaan.

En niet alleen wij zijn al weer druk bezig. Maartje en haar team zijn al weer druk bezig met het komende herfsttreffen op 4-6 oktober. Een nieuwe, veelbelovende locatie in het zuiden van het land, dus reden genoeg om ook aan te schuiven!

Ook door de redactie van ons ligfietsmagazine Ligfiets& wordt hard gewerkt aan het volgende nummer. Daar kunnen ze trouwens wel wat steun gebruiken, we zijn op zoek naar mensen die "iets met taal" hebben. Of "iets met fietsen" hebben, of  "iets met beeld" hebben, of... Kortom, mensen die het leuk vinden om bij te dragen aan dat mooie blad dat elke twee maanden uitgebracht wordt. En eigenlijk iedereen heeft wel iets waarmee zij of hij kan bijdragen, dus aarzel niet en grijp deze gelegenheid om ook je steentje bij te dragen.
Voor vragen hierover kun je bij mij terecht, of je belt/mailt onze hoofdredacteur Maarten Sneep.


donderdag 27 juni 2013

Flinke opkomst voor rijden op RDW-baan

De 1-uur race op de RDW-baan heeft een flink deelnemersveld aangetrokken.
We verwachten spectaculair fietsen in het eerste uur, wanneer de record-fietsen van de drie (!!) Nederlandse top-teams op de baan zullen komen. Dit is natuurlijk een uitgelezen kans om wat bijzonder video-materiaal te schieten, dus neem mee die camera's en publiceer straks al dat fraais.

Naast dit spectakel zijn er nog tientallen anderen die zich hebben aangemeld om op het 2775 m ovaal hun krachten te meten. Het weerbericht is niet al te slecht (voor wat we tot nu toe gewend zijn) en er zijn ook al heel wat kijkers die zich hebben aangemeld.

Het belooft dus een gezellige boel te worden!

Tot zaterdag allemaal!

woensdag 12 juni 2013

Record fietsen bij de 1-uurs race op RDW baan 29 juni

Dat Cycle Vision dit jaar helaas niet doorgaat is ondertussen wel bekend.
Gelukkig hebben we het nog wel voor elkaar gekregen om een 1-uurs race op de RDW baan te organiseren. Op zaterdagmiddag 29 juni kun je kijken hoe ver je zelf komt, wie je achter je weet te houden of hoe jouw fiets het doet ten opzichte van anderen. Wie nog twijfelde kan zich nu nog inschrijven en mee doen!
En... er is nu een extra reden om naar de RDW baan te komen. Twee supersnelle fietsen zullen een uur lang hun rondjes rijden. Het record-team uit Delft wil vlammen, net als Ellen van Vugt uit het Elan-team. Omdat deze fietsen zeer veel sneller zullen gaan dan vrijwel alle deelnemers aan de uurs-race, zullen zij voor alle anderen uit een uur lang gaan rijden. Spectaculair om te zien natuurlijk!

Dus.... tot 29 juni in Lelystad!


Locatie:
Talingweg 76
8218 NX Lelystad
tel. 0320 288 585

woensdag 13 maart 2013

Aan de slag met een versterkt team

Ja! We kunnen voluit aan de gang!

Marjolein, Frans en Robert kregen de handen op elkaar om het team te versterken en vanzelfsprekend werd Willem met algemene instemming herkozen. De ledenvergadering in Woerden heeft ons als bestuur een goed startschot gegeven. Hartelijk dank voor het zo duidelijk uitgesproken vertrouwen!

Zoals dat hoort zijn er op een aantal punten pittige discussies gevoerd. Uiteindelijk bepalen we met z'n allen, als leden van de vereniging de plannen voor de komende jaren. Samen gaan we er ook uitvoering aan geven. Daarbij kunnen we altijd meer steun gebruiken. Of het is in de vorm van catering, zoals Theo en Eric weer fantastisch hebben gedaan, of bij het organiseren van Cycle Vision, wedstrijden of treffens.

Gelukkig zijn er de laatste tijd weer nieuwe vrijwilligers bijgekomen, maar er is nog genoeg te doen, dus.... wees welkom!zaterdag 9 maart 2013

Sjalies bij de ALV

We staan er helemaal klaar voor: de Algemene Leden Vergadering in Woerden morgen.
Eind van de middag gaan de eersten al op weg om een gezellige avond vooraf te hebben.

Sjalies af te halen
Wie nog twijfelt of hij/zij naar Woerden komt morgen... dit is de eerste gelegenheid voor onze NVHPV leden om de felbegeerde Sjalie in handen te krijgen! Kijk maar eens hier naar de vele manieren waarop dit handige, leuke sjaaltje gedragen kan worden. Er is een exemplaar voor elk lid. Dus... kom ook naar Woerden en haal op dat cadeau!

dinsdag 5 maart 2013

Nieuwe bestuursleden gevonden!

Hoera!

Tijdens de komende ALV in Woerden zijn er maar liefst drie mensen die nieuw in het bestuur gekozen kunnen worden. Natuurlijk zijn we daar heel blij mee, want het vergroot de slagkracht van het bestuur enorm!

Marjolein van Dillen had zich al direct na de vorige ALV gemeld met het verzoek om samen eens te kijken of een plek in het bestuur ook iets voor haar zou zijn. Dat is het zeker en ze heeft dan ook al een aardige tijd meegedraaid. Tijd om haar dan ook formeel in het bestuur te kiezen.

We nemen deze ALV alweer afscheid van onze penningmeester Maarten Heckman, die helaas slechts 1 jaar in het bestuur heeft kunnen zitten. We knepen hem wel een beetje of het wel zou lukken om vóór de ALV een kandidaat penningmeester te kunnen vinden om hem op te volgen. En we zijn heel verheugd dat Robert Lammerts zich beschikbaar heeft gesteld voor deze functie. Robert heeft ook al een paar keer met de bestuursvergadering meegedraaid en we zijn er van overtuigd dat hij een uitstekende penningmeester zal zijn.

Verder heeft ook Frans van Schoot zich beschikbaar gesteld voor het bestuur. Hij heeft een zeer uitgebreid (politiek) netwerk in nationale en internationale organisaties. Zo is hij lid (geweest) van de Provinciale staten en (ex) bestuurslid van de Fietsersbond en de European Cyclist Federation. Het spreekt vanzelf dat we dit netwerk graag ten volle willen benutten.

We hopen (en verwachten) dat Marjolein, Robert en Frans aanstaande zondag als bestuurslid gekozen zullen worden.

Kom je er ook bij? Je kunt (moet niet) je vooraf opgeven voor de ALV in Woerden. Wist je trouwens dat dit de eerste gelegenheid is om de fantastische Sjalie in je bezit te krijgen? Reden te meer om naar Woerden te komen.

woensdag 30 januari 2013

Cycle Vision 2013 op FlevOniceNoteer in je agenda: Cycle Vision 2013 zal plaatsvinden van vrijdag 28 juni tot en met 30 juni 2013, op FlevOnice.

Nadat vorig jaar FlevOnice failliet ging vlak voor Cycle Vision en het hele feest hals over de kop omgezet is naar de Midland baan, is het lange tijd onduidelijk geweest wat de toekomst voor FlevOnice zou zijn.

Al enige tijd was duidelijk dat er een nieuwe eigenaar was gevonden, maar activiteiten plannen was nog niet mogelijk.

Zeer recent is daar verandering in gekomen en hebben we de afspraak kunnen maken dat Cycle Vision 2013 weer plaats zal vinden op deze prachtige lokatie.

De ervaringen en evaluatie van 2011 (ook FlevOnice) zullen meegenomen worden in het nieuwe programma.

Meer details volgen binnenkort

dinsdag 22 januari 2013

Niet gebeld? Geen probleem!

Mijn vorige bericht heeft onbedoeld bij een aantal mensen verwarring opgeleverd. De acceptgiro voor lidmaatschap 2012 is meegestuurd met het tweede nummer van 2012, dus in april. Logisch dat de meeste mensen zich dat niet herinneren.

Gelukkig hebben diezelfde meeste mensen wel gebruik gemaakt van die acceptgiro, of de machtiging gegeven. Het zijn gelukkig niet zoveel mensen die een royement boven het hoofd hangt. Kort gezegd: als je niet in december/januari hierover gebeld bent, is er niets aan de hand!

maandag 21 januari 2013

Geen contributie betalen = geen lid meer zijn.


Als vereniging zijn we zuinig op onze leden en we gaan ver om ze binnenboord te houden. Maar er zijn ook grenzen. Alle leden hebben in 2012, zoals altijd, een acceptgiro gekregen om hun contributie mee te betalen. Ook zijn formulieren meegestuurd waarmee automatisch betaald kan worden. Dat scheelt vergeten en is voor de verwerking veel handiger.
Een groot deel van de NVHPV leden laat er geen gras over groeien en heeft vlot de contributie betaald, of een machtiging afgegeven. Een ander deel deed dit alsnog na de eerste herinnering.

Helaas is er een groep hardnekkige nog-niet-betalers. Dezen hebben nog een mail of brief gehad én zijn allemaal gebeld. De laatsten van hen die nog niet betaald hebben, hebben tot uiterlijk 31 januari 2013 om te zorgen dat hun contributie betaald is. Op ligfiets.net is eenvoudig terug te vinden hoe dit kan.

Royement bij niet betalen
Helaas, het is niet anders, maar wie op 31 januari 2013 nog steeds niet de contributie voor 2012 heeft betaald, zal geroyeerd worden als lid van de NVHPV.
.
Nooit meer te laat
Er is een eenvoudige manier om te zorgen dat je nooit te laat bent met je contributie en dat is door het afgeven van een machtiging tot automatische incasso. Dat kan door een mail te sturen aan de penningmeester met daarin aangegeven:
- naam
- adres
- bankrekening waar de contributie van afgeschreven kan worden
- de vermelding: Machtiging voor het innen contributie NVHPV

Meer over de vereniging: vind je hier
Meteen lid worden kan ook. Gebruik dit (oude) formulier.
De penningmeester is te bereiken via Penningmeester OP ligfiets punt net.