vrijdag 21 augustus 2015

We gaan echt meetellen!

En deze keer gaan we letterlijk meetellen.

We gaan tellen hoeveel we fietsen, waar we fietsen, hoe hard we fietsen en hoeveel we stil staan tijdens het fietsen. In de week van 14 tot en met 21 september aanstaande.

Op initiatief van o.a. de fietsersbond wordt er namlijk de fiets-telweek gehouden. Zoveel mogelijk fietsers gebruiken hun smart-phone om hun fietsgedrag in die periode te  meten, onder het mom van Meten, Weten, Verbeteren wordt geprobeerd om het fietsgedrag goed in kaart te brengen. Dat wordt uitgebreid beschreven in de website van de fiets-telweek. Het gebeurt met de "App de Fiets" app voor android en iOS. Een eenvoudige app die automatisch bepaald welke beweging fietsen is en welke niet.

Wat mij persoonlijk erg aanspreekt is dat men zich meteen bewust is dat ligfietsers en velomobilisten nogal eens een stukje sneller fietsen dan de doorsnee fietsers (net als racefietsers overigens). Daar wordt speciaal aandacht aan geschonken.
  • Hoe zorg ik dat mijn verplaatsingen per ligfiets/velomobiel als fietsverplaatsingen worden meegeteld?
    Velomobielen (en ook gewone ligfietsen) halen veel hogere snelheden dan gewone en elektrische fietsen. Daarom kan het zijn dat de verplaatsingen met deze vervoermiddelen niet automatisch herkend worden als fietsverplaatsing. Voor een goede registratie van verplaatsingen per velomobiel zijn daarom aanvullende handelingen bij de verwerking van de gegevens nodig. Wanneer je veel verplaatsingen per ligfiets/velomobiel maakt, kun je dit expliciet bij ons melden, via een mail aan vragen@fietstelweek.nl. Op basis van de combinatie van emailadres en gemaakte verplaatsingen kunnen we ervoor zorgen dat ook deze verplaatsingen goed geregistreerd worden. LET OP: vul ook je emailadres in bij het activeren van de App de Fiets! App.
Op mijn vraag hoe dat dan moet met de echt snelle fietsers kreeg ik het volgende antwoord, dat ik graag met jullie deel:

  • Beste Kees,
  •  
  • Bedankt voor je interesse in de Nationale Fiets Telweek. Omdat we de app voor alle deelnemers (dus ook de minder fanatieke fietsers) zo eenvoudig mogelijk wilden houden, is ervoor gekozen dat men niet steeds de app hoeft te activeren als men gaat fietsen. Dat betekent dat er veel verplaatsingen worden geregistreerd, waarbij op basis van snelheid de velomobiel/ligfiets vaak niet direct als fiets herkend wordt.
  • Aangezien deze opmerking/vraag al vaker voorbij is gekomen, zoeken we nog wel naar een oplossing om dergelijke vervoersmiddelen specifiek mee te nemen in het onderzoek. Dit zal dan op een meer handmatige manier moeten, waarbij de verwerking van de data veel meer tijd gaat kosten en de anonieme deelname niet meer gegarandeerd kan worden. We kunnen de verplaatsingen van velomobiel- of ligfietsrijders er dan namelijk op basis van emailadressen eventueel uit filteren, wanneer hier specifiek door de velomobielrijders toestemming voor wordt gegeven. We komen hier via een bericht/vraag op de website nog op terug.
Nu denk ik dat hoe meer wij als veel-fietsers meedoen, hoe beter ook rekening gehouden kan worden met onze manier van fietsen: veel, ver, vaak. Dus ik wil iedereen van harte aanbevelen om ook mee te doen. Want dan tellen we mee! Letterlijk en figuurlijk.

En natuurlijk kun je dit bericht ook delen, doorsturen enzovoorts. En in de commentaren vertellen dat je wel, of waarom je beslist niet mee doet!

PS, Op dit moment hebben zich 2700 mensen aangemeld om mee te doen. Echter, de provincies Flevoland (58), Friesland (52), Drenthe (52) en Zeeland (21) blijven fors achter bij de andere provincies. Dus juist in die provincies kun je verschil maken