woensdag 7 september 2016

Feest voor huidige, voormalige EN komende vrijwilligers

Ja, je leest het goed. We gaan een feestje houden voor onze huidige vrijwilligers, maar ook voormalige vrijwilligers en mensen die overwegen (misschien) vrijwilliger te worden zijn welkom.
Een vereniging als de ligfietsvereniging NVHPV kan niets zonder de onbetaalbare inzet van de leden: onze vrijwilligers. En die vrijwilligers koesteren we. En een van de manieren om dat te laten weten is het organiseren van een feestje. Even niet hard aan het werk, maar elkaar ontmoeten, pret en lol hebben en ervaringen uitwisselen. Meteen ook een ideale gelegenheid voor die mensen die nog niet actief zijn, om eens met anderen te praten om te merken wat er allemaal kan.

De vorige vrijwilligersdag is alweer een flinke tijd geleden en het is dus de hoogste tijd. Zaterdag 17 september is het zover. In Nijmegen hebben we een heel programma, met onder andere een bezoek aan Velorama, het Dutch Bicycle Centre en een afsluitend etentje. De enige bijdrage die we van jullie vragen is te komen en eventuele drankjes bij het eten zelf te betalen. Voor de rest zijn jullie de welkome gasten van de vereniging!

Voor de details en aanmelden kun je terecht op ligfiets.net 

Aarzel niet en meld je aan! Tot zaterdag allemaal!

PS, een aantal mensen heeft al plannen om er een heel weekend van te maken en regelt onderling nog een aansluitende overnachting! De details daarover zijn in de commentaren bij het aanmelden terug te vinden. Leuk!

zaterdag 9 juli 2016

Sterke nieuwe start

Tijdens het zeer geslaagde Cycle Vision 3/4 juli op sportpark Sloten is er een een frisse nieuwe start gemaakt door ons verenigingsbestuur. In een geanimeerde extra ledenvergadering werden de financien en de ledenadministratie nog eens uitgebreid besproken. Een streep eronder en volle kracht vooruit!

En een verdere versterking van ons bestuursteam. Maarten Heckman verruilt zijn penningmeesterschap voor het secretariaat en neemt daarbij de ledenadministratie over van Ymte die dit het afgelopen half jaar voor zijn rekening heeft genomen. Gerard Arends heeft aangeboden om het penningmeesterschap op zich te nemen. Nadat in de ALV niemand het nodig vond hem van dit plan af te houden werden deze voorstellen met algemene instemming aangenomen.

Dat betekent dat we vanaf dit moment weer een volwaardig bestuur hebben. De energie stroomt weer, plannen voor onder andere een vrijwilligersdag worden gemaakt en dat is goed.

Nu "alleen" nog een opvolger voor mij als voorzitter vinden. Het mooie is: de nieuwe voorzitter kan er op rekenen een sterk, gemotiveerd en actief team om zich heen te hebben om goed in deze rol te kunnen groeien.

Kom maar!

donderdag 24 maart 2016

Dat treft!

Komend weekend is het weer Paasweekend en dat betekent: Paastreffen!
Een lang weekend - OK een uurtje minder vanwege de komende zomertijd - een goede gelegenheid om weer eens een heleboel ligfietsers bij elkaar te zien. Om met elkaar te fietsen, te kletsen, te eten of te drinken. Om fietsen te bekijken en commentaar te leveren.

Van jong tot oud maakt van de gelegenheid gebruik. De een maakt er een zo lang mogelijk weekend van door al op vrijdag te komen en pas maandag weer naar huis te gaan. Zelf kom ik op zaterdag. Eind van de middag, ruim op tijd om gezellig mee te eten en daarna nog een fijne avond samen door te brengen. En dan 's nachts te genieten van de stilte op de wegen weer terug naar huis.

Ik hoop daar weer velen van jullie te mogen ontmoeten!

maandag 14 maart 2016

Ligfietser zoekt advertentie

Dit weekend was een zeer bewogen weekend. Het begon met de begrafenis van een zeer goede vriend, vrijwel direct gevolgd door onze ledenvergadering. Het is goed dat er een uurtje reistijd tussen de twee gebeurtenissen zat om de knop een beetje om te zetten.

Gelukkig waren er heel wat, zeer geïnteresseerde leden naar de ALV gekomen. Over de ALV in zijn geheel ga ik het een andere keer hebben. Ik wil nu even speciaal inhaken op 1 punt dat op verschillende manieren naar boven kwam: hoe kunnen mensen hun steentje het beste bijdragen?

Er zijn binnen een vereniging heel veel dingen te doen. En een van de opdrachten die ik heb gekregen is om ook zo nu en dan heel specifiek een taak onder de aandacht te brengen. Daarom vandaag:

Ligfietser zoekt advertentie

Ons prachtige blad Ligfiets& wordt voor het grootste deel uit de contributie van de leden betaald, maar voor een deel ook door advertenties te plaatsen. En daarom zijn we nu specifiek op zoek naar iemand die, in samenwerking met de redactie, op zoek gaat naar adverteerders. Het werk is zeer ongelijk over het jaar verdeeld: in het najaar een piek van een paar weken lang elke week een paar uur bezig om contacten te leggen en afspraken te maken over te plaatsen advertenties. En daarna heel lang niets, alleen door het jaar heen zo nu en dan de contacten warm houden.

Als het contact met de bedrijven je goed ligt, kunnen naast advertenties in het blad ook advertenties op de website ligfiets.net (banners) en eventueel sponsors/adverteerders rondom Cycle Vision meegenomen worden.

Wil je hierover meer weten? Of heb je er direct al zin in? Of denk je iemand te kennen waarvan je denkt dat het een geschikte kandidaat is? Neem dan even contact op met voorzitter - op  - ligfiets.net. Of bel me op het telefoonnumer dat in de Ligfiets& staat.

Aarzel je nog? Geef jezelf dan het voordeel van de twijfel en neem contact op.


vrijdag 11 maart 2016

Op weg naar een bewogen dag

Het beloofd morgen een zeer bewogen dag te worden. Eerst naar Purmerend voor de uitvaart van een goede vriend en vervolgens naar Hoevelaken voor de ALV van de ligfietsvereniging.
Bij het terugkijken op 2015 zal er heel wat te bespreken zijn: dingen die zeer goed gingen (treffens, estafette, wedstrijden) zaken waar we een grote sprong hebben proberen te maken naar het veel breder trekken van de ligfiets (Cycle Vision) en zaken waar het niet allemaal goed is gegaan (communicatie, financien).

De ALV is h├ęt moment om met elkaar daarover van gedachten te wisselen en als bestuur verantwoording af te leggen. Ik nodig alle betrokken leden dan ook van harte uit om naar Hoevelaken te komen en mee te praten. En daarbij ook zeker kritisch naar mij te zijn: dat heb ik nodig.

Voor de details volg de link hierboven.

Graag tot morgen!

woensdag 2 maart 2016

Hard de goede kant op

Jazeker, we gaan hard de goede kant op met de NVHPV.

Nadat ik in eerdere berichten om versterking gevraagd heb kon ik in een vorig bericht al vertellen dat we vers bloed hebben gekregen. Ik ben blij dat ik nu ook kan vertellen dat de maatregelen die we getroffen hebben om de financiele achterstanden weg te werken effectief zijn.

In de afgelopen maanden hebben diverse mensen zich actief en flexibel opgesteld om ons, als bestuur, te ondersteunen. Met name de inzet van Ymte, Guus, Gerard, Mark-Jan en Piet is zeer waardevol geweest. De jaarrekeningen 2013 en 2014 zijn klaar en er wordt hard gewerkt om ook die van 2015 klaar, gecontroleerd en gepubliceerd te krijgen voor de komende Algemene Leden Vergadering op 12 maart (te Hoevelaken, komt allen!).

En om het bericht af te ronden: de contributie-inning die helaas nogal achterliep en wat moeizaam op gang is gekomen, loopt nu als een trein. Ongeveer 3/4 van de contributie 2014-2015 is nu binnen. Allemaal hartelijk dank hiervoor. En die laatste 1/4 verwachten we in de komende weken.

Daar heb ik alle vertrouwen in.

Tot zaterdag 12 maart!

Kees van Malssen

zondag 7 februari 2016

Vers Bloed

Even een kort berichtje tussendoor.

In mijn vorige berichten - hier en in ons prachtige blad Ligfiets& - heb ik een dringende oproep gedaan om onze vereniging te versterken, al is het maar met 1 uurtje in de week.

Het doet me heel veel plezier hier te kunnen melden dat we met twee kandidaat bestuursleden in gesprek zijn. De eerste gesprekken zijn zeer goed verlopen en ik hoop binnenkort de namen van deze kandidaten bij de agenda van onze jaarvergadering te kunnen vermelden.

We zijn er echter nog niet. We zijn nog dringend op zoek naar een nieuwe secretaris en vooral ook naar mensen die de redactie van ons blad kunnen versterken. Voor meer informatie over het eerste kan met Peter Robbemond, onze secretaris, contact opgenomen worden, voor het tweede verwijs ik graag naar onze hoofdredacteur Maarten Sneep.

Op de jaarvergadering heeft het (oude) bestuur heel wat uit te leggen en dat gaan we ook doen. Maar graag doen we dat aan een zo groot mogelijke groep (kritische) leden van de NVHPV, dus kom massaal! Vooraf aanmelden is altijd fijn, maar alleen verplicht als je achteraf wilt mee-eten en/of wilt blijven overnachten in Hoevelaken.

Ook wie nog vragen of agendapunten heeft om te bespreken: laat je horen!

Tot binnekort allemaal.

zondag 31 januari 2016

Functies voor nieuwe vrijwilligers bij de NVHPV

Ik word er op gewezen dat het handig is om aan te geven waarvoor we precies vrijwilligers nodig hebben en hoeveel tijd dat kost. Om met dat laatste te beginnen: het kost altijd meer tijd dan je denkt, maar zelfs met 1 uur in de week kun je een verschil maken. Uiteindelijk spreken we dat soort dingen samen af.

Concreet

We hebben op ligfiets.net een lijstje met de meest urgente vacatures. Daar kun je alvast een aantal van de functies vinden die we graag willen invullen.

Meest urgent:

Wat daar nog niet op staat is de acute noodzaak voor nieuwe bestuursleden. Onze secretaris heeft al eerder aangegeven dat hij na de komende ledenvergadering (12 maart) zal vertrekken. Onze penningmeester zal in principe zijn taak per 12 maart neerleggen (afhangend van de ledenvergadering).

Voor beide functies geldt dat er verantwoordelijkheden bij komen die niet 123 even in een blogje te vatten zijn. Maar ze kunnen heel veel plezier opleveren (naast de nodige stress van tijd tot tijd). Met heel veel plezier ga ik per telefoon (of in direct contact) met mensen overleggen of deze functies wat voor ze zijn. 

Denk niet te snel dat het niets voor je is, bel me gewoon eens. Het nummer staat achterin de Ligfiets&.

zondag 24 januari 2016

Nieuwe krachten en contributie 2014 en 2015

Hallo,

Even een kort berichtje.

In eerder posts heb ik al eens laten doorschemeren dat het lastig is om alles binnen de ligfietsvereniging NVHPV te doen met het beperkte aantal mensen dat zich als vrijwilliger beschikbaar heeft gesteld. Daarom ben ik extra blij met de mensen die heel hard werken om alles gaande te houden. En met mensen die zich recent gemeld hebben om de gelederen te versterken. Zo heeft iemand zich gemeld om de ledenadministratie te gaan doen en krijgen we versterking aan de technische kant van het ligfiets.net team. Ook heeft er recent iemand met onze bestuursvergadering meegedraaid om te zien of dat een goede plek is om de NVHPV te versterken.

Hoera!

Het begin van de versterking is er. Nog een flinke weg te gaan, maar de toon is in ieder geval gezet.

Dat neemt echter niet weg dat de hoge werkdruk bij het team (vaak niet alleen binnen, maar ook buiten de vereniging erg druk) ook dingen mis heeft laten gaan. Zo is door een combinatie van technische en andere factoren de contributie-inning in 2014 en 2015 niet goed gegaan.
Wel zijn we bezig om de achterstanden weg te werken en we verwachten dat we op de ALV op 12 maart kunnen laten zien dat we op dit punt weer helemaal op orde zijn.

Even terug naar die contributie-inning. Daar zijn we nu mee begonnen de achterstand weg te werken. Er staat voor komende week een incasso voor 2 jaarcontributies klaar voor de leden die een machtiging hebben afgegeven. Dat is 2x € 20,00 plus eventueel de kosten voor NTFU lidmaatschap voor wie ook lid is van de toerligfietsvereniging. Voor alle andere leden staat een mail of brief klaar met de contributienota voor 2x € 21,50.

Maar zoals dat gaat als dingen eerder fout gingen: hier is misgegaan dat bij het uitzetten van de incasso de bijbehorende contributiebrief niet is verzonden. Een technisch mankement dat helaas niet meteen is opgemerkt. Ons excuus hiervoor, want dat had niet zo gemoeten.

De contributie 2016 zal eerst op de ALV besproken worden.

Ik hoop dat ik met een flink aantal van jullie tijdens de ALV verder kan spreken over wat er mis ging en hoe we zorgen dat het in de toekomst beter gaat.