zondag 27 april 2014

Drie jaar verder

Drie jaar. Het klinkt soms heel lang en tegelijk vliegt het soms voorbij. Over drie jaar ben ik voorzitter-af. Hoe dat zit?

Drie jaar geleden stemden we als vereniging in met nieuwe statuten, aangepast aan de moderne tijd.
Drie jaar verder, dit jaar, dus tijd om opnieuw aan de vereniging te vragen of men mij nog een tijd als voorzitter wil hebben. Daar is unaniem ja op gezegd tijdens de jaarvergadering. Ik voel me heel vereerd met dit in mij gestelde vertrouwen. Gelukkig kan ik de komende periode van drie jaar vertrouwen op een sterk en enthousiast bestuur om me heen, want alleen lukt het echt niet!

In de komende periode van drie jaar - die ook mijn laatste termijn als voorzitter zal zijn - weet ik me gesteund door een krachtige en enthousiaste penningmeester Robbert Lammerts, de ervaren netwerker Frans van Schoot en de enthousiaste publiciteit en treffen (mede)organisator Marjolein van Dillen. En sinds afgelopen maart dus ook door een nieuwe secretaris Peter Robbemond en algemeen bestuurslid Herbert Niessen.

Tijdens onze eerste bijeenkomst hebben we de taken verdeeld, want al voeren we gezamenlijk beleid, het is handig om voor elk onderdeel 1 leidend bestuurslid te hebben.

Robert heeft zijn handen flink vol aan de financien, Peter neemt naast het secretariaat het voortouw richting ons blad Ligfiets&. Marjolein is leidend mbt de kampeer- en toercommissie en de promotie. Frans neemt infrastructuur en externe contacten voor zijn rekening en Herbert wordt niet alleen de bestuurs-contactpersoon voor cycle vision, maar hij heeft ook ideeen om de Technische en Wetenschappelijke commissie nieuw leven in te blazen!

Dan blijft er - naast de algemene leiding - voor mij nog over het vrijwilligers-en personeelsbeleid, ligfiets.net en het wedstrijdgebeuren.

Voor al dit werk zijn het natuurlijk vooral de vrijwilligers in de commissies die het werk doen en daarvoor waardering en veel lol krijgen! Eigenlijk te leuk om niet nog veel meer mensen daarin te betrekken. Dus als het nou gaat kriebelen....