zaterdag 9 juli 2016

Sterke nieuwe start

Tijdens het zeer geslaagde Cycle Vision 3/4 juli op sportpark Sloten is er een een frisse nieuwe start gemaakt door ons verenigingsbestuur. In een geanimeerde extra ledenvergadering werden de financien en de ledenadministratie nog eens uitgebreid besproken. Een streep eronder en volle kracht vooruit!

En een verdere versterking van ons bestuursteam. Maarten Heckman verruilt zijn penningmeesterschap voor het secretariaat en neemt daarbij de ledenadministratie over van Ymte die dit het afgelopen half jaar voor zijn rekening heeft genomen. Gerard Arends heeft aangeboden om het penningmeesterschap op zich te nemen. Nadat in de ALV niemand het nodig vond hem van dit plan af te houden werden deze voorstellen met algemene instemming aangenomen.

Dat betekent dat we vanaf dit moment weer een volwaardig bestuur hebben. De energie stroomt weer, plannen voor onder andere een vrijwilligersdag worden gemaakt en dat is goed.

Nu "alleen" nog een opvolger voor mij als voorzitter vinden. Het mooie is: de nieuwe voorzitter kan er op rekenen een sterk, gemotiveerd en actief team om zich heen te hebben om goed in deze rol te kunnen groeien.

Kom maar!