donderdag 24 maart 2016

Dat treft!

Komend weekend is het weer Paasweekend en dat betekent: Paastreffen!
Een lang weekend - OK een uurtje minder vanwege de komende zomertijd - een goede gelegenheid om weer eens een heleboel ligfietsers bij elkaar te zien. Om met elkaar te fietsen, te kletsen, te eten of te drinken. Om fietsen te bekijken en commentaar te leveren.

Van jong tot oud maakt van de gelegenheid gebruik. De een maakt er een zo lang mogelijk weekend van door al op vrijdag te komen en pas maandag weer naar huis te gaan. Zelf kom ik op zaterdag. Eind van de middag, ruim op tijd om gezellig mee te eten en daarna nog een fijne avond samen door te brengen. En dan 's nachts te genieten van de stilte op de wegen weer terug naar huis.

Ik hoop daar weer velen van jullie te mogen ontmoeten!

maandag 14 maart 2016

Ligfietser zoekt advertentie

Dit weekend was een zeer bewogen weekend. Het begon met de begrafenis van een zeer goede vriend, vrijwel direct gevolgd door onze ledenvergadering. Het is goed dat er een uurtje reistijd tussen de twee gebeurtenissen zat om de knop een beetje om te zetten.

Gelukkig waren er heel wat, zeer geïnteresseerde leden naar de ALV gekomen. Over de ALV in zijn geheel ga ik het een andere keer hebben. Ik wil nu even speciaal inhaken op 1 punt dat op verschillende manieren naar boven kwam: hoe kunnen mensen hun steentje het beste bijdragen?

Er zijn binnen een vereniging heel veel dingen te doen. En een van de opdrachten die ik heb gekregen is om ook zo nu en dan heel specifiek een taak onder de aandacht te brengen. Daarom vandaag:

Ligfietser zoekt advertentie

Ons prachtige blad Ligfiets& wordt voor het grootste deel uit de contributie van de leden betaald, maar voor een deel ook door advertenties te plaatsen. En daarom zijn we nu specifiek op zoek naar iemand die, in samenwerking met de redactie, op zoek gaat naar adverteerders. Het werk is zeer ongelijk over het jaar verdeeld: in het najaar een piek van een paar weken lang elke week een paar uur bezig om contacten te leggen en afspraken te maken over te plaatsen advertenties. En daarna heel lang niets, alleen door het jaar heen zo nu en dan de contacten warm houden.

Als het contact met de bedrijven je goed ligt, kunnen naast advertenties in het blad ook advertenties op de website ligfiets.net (banners) en eventueel sponsors/adverteerders rondom Cycle Vision meegenomen worden.

Wil je hierover meer weten? Of heb je er direct al zin in? Of denk je iemand te kennen waarvan je denkt dat het een geschikte kandidaat is? Neem dan even contact op met voorzitter - op  - ligfiets.net. Of bel me op het telefoonnumer dat in de Ligfiets& staat.

Aarzel je nog? Geef jezelf dan het voordeel van de twijfel en neem contact op.


vrijdag 11 maart 2016

Op weg naar een bewogen dag

Het beloofd morgen een zeer bewogen dag te worden. Eerst naar Purmerend voor de uitvaart van een goede vriend en vervolgens naar Hoevelaken voor de ALV van de ligfietsvereniging.
Bij het terugkijken op 2015 zal er heel wat te bespreken zijn: dingen die zeer goed gingen (treffens, estafette, wedstrijden) zaken waar we een grote sprong hebben proberen te maken naar het veel breder trekken van de ligfiets (Cycle Vision) en zaken waar het niet allemaal goed is gegaan (communicatie, financien).

De ALV is h├ęt moment om met elkaar daarover van gedachten te wisselen en als bestuur verantwoording af te leggen. Ik nodig alle betrokken leden dan ook van harte uit om naar Hoevelaken te komen en mee te praten. En daarbij ook zeker kritisch naar mij te zijn: dat heb ik nodig.

Voor de details volg de link hierboven.

Graag tot morgen!

woensdag 2 maart 2016

Hard de goede kant op

Jazeker, we gaan hard de goede kant op met de NVHPV.

Nadat ik in eerdere berichten om versterking gevraagd heb kon ik in een vorig bericht al vertellen dat we vers bloed hebben gekregen. Ik ben blij dat ik nu ook kan vertellen dat de maatregelen die we getroffen hebben om de financiele achterstanden weg te werken effectief zijn.

In de afgelopen maanden hebben diverse mensen zich actief en flexibel opgesteld om ons, als bestuur, te ondersteunen. Met name de inzet van Ymte, Guus, Gerard, Mark-Jan en Piet is zeer waardevol geweest. De jaarrekeningen 2013 en 2014 zijn klaar en er wordt hard gewerkt om ook die van 2015 klaar, gecontroleerd en gepubliceerd te krijgen voor de komende Algemene Leden Vergadering op 12 maart (te Hoevelaken, komt allen!).

En om het bericht af te ronden: de contributie-inning die helaas nogal achterliep en wat moeizaam op gang is gekomen, loopt nu als een trein. Ongeveer 3/4 van de contributie 2014-2015 is nu binnen. Allemaal hartelijk dank hiervoor. En die laatste 1/4 verwachten we in de komende weken.

Daar heb ik alle vertrouwen in.

Tot zaterdag 12 maart!

Kees van Malssen